classiera loader

Politica de confidentialitate

Vă respectăm confidențialitatea și ne angajăm să vă protejăm datele personale. Această politică privind prelucrarea datelor cu caracter personal (”Politica”) vă va informa cu privire la modul în care vă gestionăm datele personale, drepturile dumneavoastră de confidențialitate și modul în care vă protejează legea. Citiți cu atenție această Politică înainte de a utiliza Serviciile noastre.

ASPECTE LEGALE CU PRIVIRE LA PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

10.1      Prin prezentul Regulament Oficial, FaSchimb.Ro si societatile implicate in organizarea FaSchimb.Ro se obliga sa respecte preverile legislaţiei interne privind protectia datelor cu caracter personal respectiv, ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulaţie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (“GDPR”), aplicabil incepand cu 25 mai 2018.

10.2     FaSchimb.Ro actioneaza in calitate de operator conform art. 24 din GDPR in ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal prin website-ul FaSchimb.Ro ale utilizatorilor care se inscriu in Campanie.

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal:

10.3     Datele cu caracter personal sunt prelucrate in urmatoarele scopuri (temeiul juridic specific al prelucrării a fost adaugat intre paranteze atunci cand se detaliaza scopul prelucrării datelor cu caracter personal: consimtamant in conformitate cu art. 6 (1) (a) din GDPR, obligaţia legala a operatorului in conformitate cu art. 6 (1) (c) din GDPR si interese legitime in conformitate cu art. 6 (1) (f) din GDPR):

a)         utilizarea datelor cu caracter personal ale particicpantilor in scopuri promotionale si publicitare in legătură cu selecţia si anunţarea caştigătorilor, transmiterea de comunicări comerciale cum ar fi oferte cu privire la produsele FaSchimb.Roui, invitatii de a participa la concursuri, loterii publicitare, chestionare sau sondaje si alte comunicări similare (consimtamantul persoanelor vizate);

b)         organizarea si desfasurarea FaSchimb.Ro si acordarea premiilor castigatorilor, utilizarea datelor cu caracter personal ale caştigatorilor in scopuri promotionale si publicitare in legătură cu selecţia si anunţarea caştigatorilor, transmiterea de comunicări comerciale cum ar fi oferte cu privire la produsele FaSchimb.Roui, invitatii de a participa la concursuri, loterii publicitare, chestionare sau sondaje si alte comunicări similare (consimtamantul persoanelor vizate);

c)         plata impozitelor si a contribuţiilor relevante si raportarea către autoritatile publice competente, publicarea numelui caştigătorilor si a premiilor acordate (obligaţia legala a FaSchimb.Roui);

d)        soluţionarea oricăror plangeri in legătură cu organizarea si desfasurarea FaSchimb.Ro si acordarea premiilor; punerea in aplicare a prevederilor Regulamentului pentru apararea in instanta si/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor incălcări, realizarea diverselor raportari, analize si studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate si succesul acestora (interesul legitim al FaSchimb.Roui sau al Partenerilor);

e)         activitati de arhivare, daca sunt cerute de legislaţie (obligaţia legala a FaSchimb.Roui).

10.4     In cazul in care consimtamantul persoanelor vizate constituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-si retrage acest consimtamant in orice moment. In cazul in care castigatorii isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal in scopuri promotionale si publicitare, FaSchimb.Ro va inceta respectiva prelucrare fara a afecta insa alte operaţiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac in baza altor temeiuri juridice. Participanţii care refuza sa comunice sau isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea in Campanie nu vor fi eligibili sa participe si sa primeasca premiile oferite.

Sursa si destinatarii datelor cu caracter personal. Informaţii pentru participanţi:

10.5     FaSchimb.Ro prelucreaza datele cu caracter personal pe care ni le furnizeaza participanţii in mod direct, inclusiv prin intermediul website-ului FaSchimb.Ro.

10.6     Putem dezvălui datele cu caracter personal ale participanţilor către:

a)         partenerii FaSchimb.Roui, actionand fie ca operatori, fie ca persoane imputernicite, inclusiv Partenerii desemnaţi in aceasta Campanie implicaţi in desfasurarea si organizarea FaSchimb.Ro, acordarea premiilor, notarilor publici/avocaţilor desemnaţi sa acorde asistenta pentru organizarea si desfasurarea FaSchimb.Ro;

b)         furnizori ai serviciilor aferente activitatilor de marketing – agenţii de marketing, societati de furnizare a serviciilor de e-mail marketing cu care FaSchimb.Ro are incheiate acorduri de persoane imputernicite;

c)         furnizori de servicii de curierat, telefonie mobila cu care FaSchimb.Ro are incheiate acorduri de persoane imputernicite;

d)        furnizorii de servicii de dezvoltare si mentenanta a paginilor web;

e)         furnizorii de servici de hosting web si centre de date etc. cu care FaSchimb.Ro  are incheiate acorduri de persoane imputernicite;

f)         autoritati publice sau alte categorii de destinatari, daca dezvaluirea are la baza un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligaţie legala, consimtamantul sau interesul legitim).

Transferul datelor cu caracter personal:

10.7     In principiu, nu se vor transfera datele cu caracter personal ale participanţilor decat in state apartinand Spaţiului Economic European (SEE), asigurandu-se un nivel de confidenţialitate si securitate corespunzător, in acord cu prevederile Regulamentului GDPR.

Durata de păstrare a datelor:

10.8. Datele cu caracter personal sunt pastrate cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

In scopul prezentei campanii se considera date cu caracter personal

a.         In cazul participanţilor – numele, prenumele, număr de telefon, adresa de email, folosite la crearea contului pe site si orice alte date necesare achitionarii produselor participante;

b.         In cazul caştigătorilor – nume, prenume, adresa de email, data naşterii, varsta, CNP – in cazul caştigătorilor a căror premii au o valoare impozitabila

10.9     Spre exemplu, datele cu caracter personal colectate pentru scopul FaSchimb.Ro vor fi stocate pe durata acesteia plus o perioada suplimentara de minim 3 ani (cat este termenul de prescripţie pentru acţiunile in justitie). Cu privire la datele caştigătorilor pentru care FaSchimb.Ro are diverse obligaţii de raportare si plata a taxelor si impozitelor, acestea vor fi pastrate pentru intreaga perioada de arhivare conform regulilor financiar contabile, de minim 5 ani.

Drepturile persoanelor vizate:

10.10    Conform legii, persoanele vizate beneficiaza de o serie de drepturi, in calitate de persoana vizata, incepand cu data intrării in vigoare a GDPR, beneficiaza de urmatoarele drepturi:

a)         Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obţine de la Operator confirmarea ca prelucreaza datele lor cu caracter personal, precum si informaţii privind specificul prelucrării cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt pastrate, existenta dreptului de rectificare, ştergere sau restricţiona re a prelucrării. Acest drept le permite sa obtina gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum si contracost orice copii suplimentare;

b)         Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu caracter personal incorecte ori, dupa caz, completarea datele care sunt incomplete;

c)         Dreptul la ştergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita ştergerea datelor lor cu caracter personal atunci cand:

a)         acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate si sunt prelucrate;

b)         si-au retras consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si FaSchimb.Ro nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;

c)         datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;

d)        datele cu caracter personal trebuie sterse conform legislaţiei relevante.

10.11    Retragerea consimtamantului si dreptul de opoziţie: persoanele vizate au dreptul de a-si retrage oricand consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe baza de consimtamant. De asemenea se pot opune oricand prelucrărilor pentru scop de marketing, inclusiv profilărilor efectuate in acest scop, precum si prelucrărilor bazate pe interesul legitim al operatorului, din motive care tin de situatia lor specifica.

10.12    Restrictionare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restrictionarea prelucrării datelor in urmatoarele situatii:

a)         in cazul in care contesta corectitudinea datelor cu caracter personal, pentru o perioada care permite FaSchimb.Roui sa verifice exactitatea datelor in cauza;

b)         in cazul in care prelucrarea este ilegala, iar persoanele vizate se opun ştergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizării lor;

c)         in cazul in care FaSchimb.Ro nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrării, dar persoanele vizate le solicita pentru o acţiune in instanta;

d)        in cazul in care persoanele vizate s-au opus prelucrării, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra drepturilor lor in calitate de persoana vizata.

10.13. Dreptul la portabilitate: in masura in care FaSchimb.Ro prelucreaza datele cu caracter personal prin prin mijloace automate, persoanele vizate au dreptul sa solicite FaSchimb.Roui sa furnizeze datele lor cu caracter personal intr-o forma structurata, utilizata frecvent si care poate fi citita in mod automatizat (spre exemplu in format “CSV”). Daca persoanele vizate solicita acest lucru, FaSchimb.Ro poate sa transmita datele cu caracter personal ale acestora unei alte entitati, daca este posibil din punct de vedere tehnic.

10.14    Pentru exercitarea drepturilor mentionate la punctele -10.10 -10.13 de mai sus, persoanele vizate puteti contacta utilizand urmatoarele date de contact:

In atentia: Responsabilului cu Protectia Datelor (DPO) – Cabinet de Avocat Emil Tatu

Adresa de Corespondenta: Constanta, Bd. Mamaia nr. 50, etaj 2, jud. Constanta

Email: emil.tatu@gmail.com

De asemenea, persoanele vizate pot sa-si exercite o serie de drepturi (cum ar fi dreptul de opoziţie, de retragere a consimtamantului) pentru prelucrările efectuate prin website utilizand setările relevante, sau sau folosind datele de contact/mecanismele de comunicare disponibile in website.

10.15    Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere: persoanele vizate au dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor in cazul in care considera ca le-au fost incalcate drepturile:

Autoritatea Naţionala pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,  B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336, Bucureşti, Romania

anspdcp@dataprotection.ro

Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul și anunțurile, pentru a oferi funcții de rețele sociale și pentru a analiza traficul. De asemenea, le oferim partenerilor de rețele sociale, de publicitate și de analize informații cu privire la modul în care folosiți site-ul nostru. Aceștia le pot combina cu alte informații oferite de dvs. sau culese în urma folosirii serviciilor lor. În cazul în care alegeți să continuați să utilizați website-ul nostru, sunteți de acord cu utilizarea modulelor noastre cookie.